Burgerparticipatie & coproductie trajecten

Wij hebben veel ervaring met burgerparticipatie en coproductie trajecten. De overheid en haar inwoners trekken gezamenlijk en in gelijkwaardigheid op in het maken van een plan. De essentie van coproductie is dat je een grotere kans hebt om te bereiken wat je echt wilt, rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen. Maar hoe organiseer je dat?

Incite Projects begeleidt deze trajecten. De inzet van een procesleider die alle betrokken partijen op zijn of haar verantwoordelijkheid aanspreekt, zorgt ervoor dat de gelijkwaardigheid tussen partijen gewaarborgd is. Daarnaast kunnen wij aanvullende ondersteuning bieden door het toevoegen van stedenbouwkundig- of landschapsontwerpers. Bewoners die wel weten wat ze willen, maar dat niet kunnen “uittekenen”, krijgen op deze manier een stem.

En klinkt participatie en coproductie wat te “stijf”? Met onze Twentse nuchterheid zeggen we ook gewoon dat we “samen het ontwerp maken”. En we staan ervoor dat dat ontwerp ook tot uitvoering komt.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies