Ontwerp openbare ruimte

Het ontwerpen van een openbare ruimte kan een lastige klus zijn. Er zijn immers talloze zaken en belangen waar rekening mee moet worden gehouden voordat daadwerkelijk invulling aan deze ruimte kan worden gegeven. Het ontwerp moet aan veel maatstaven en criteria van de gebruikers en de omgeving voldoen. Wanneer een openbare ruimte moet worden ingericht, is het verstandig het ontwerp hiervan over te laten aan een professional.

Wij zijn gespecialiseerd in het inrichten en ontwerpen van plekken in de openbare ruimte.

Ontwerp van de openbare ruimte kan niet zonder onderzoek en advies. Wij verzorgen onder andere de volgende diensten:

  • Duurzaamheidsanalyse bestaande inrichting openbare ruimte
  • Onderzoeken en inventariseren van verharding en ondergrond
  • Lokaliseren bestaande kabels en leidingen
  • Omgevingsanalyse t.b.v. het ontwerp
  • Adviseren over verharding- en funderingsconstructies
  • Adviseren over duurzaam gebruik van grondstoffen

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies