Rioleringsontwerp

Een onderdeel van het inrichten en vormgeven van de openbare ruimte is riolering. Wij bieden ondersteuning op het gebied van riooldimensionering, rioolbeheer en/of rioolrenovatie.

Riooldimensionering
Wij hebben ruime ervaring met het ontwerpen en dimensioneren van rioleringen. Voor nieuwbouwplannen kunnen wij van zowel het vuilwater als het regenwater alle berekeningen uitvoeren die vereist zijn voor de aanvraag van een watervergunning. 

Bij het toepassen of haalbaarheid bepalen van infiltratieriolering kunt u ook een beroep doen op Incite Projects. Tevens kunnen wij bestaande rioleringen doorrekenen om bijvoorbeeld knelpunten aan het licht te brengen waarvoor wij oplossingen kunnen aandragen. 

Rioolrenovatie 
Het inwendig renoveren van rioleringen wordt steeds vaker toegepast. Het biedt een aantal grote voordelen ten opzichte van het traditioneel vervangen van riolering:

 • Tijdswinst
 • Geringe overlast voor omwonenden en weggebruikers
 • Lange levensduur (minimaal 50 jaar)

Incite Projects heeft ruime ervaring in het voorbereiden en begeleiden van rioolrenovatieprojecten. Onze werkzaamheden:

 • Verwerken inspectiegegevens
 • Beoordelen inspectiegegevens
 • Opzetten reparatieprogramma
 • Bepalen reparatiemaatregelen
 • Maken sterkteberekeningen

Rioolbeheer
Goed rioolbeheer is de basis voor veel investeringsprojecten. Onze werkzaamheden om uw rioolbestand up-to-date te maken:

 • Invoeren revisiegegevens in beheerpakketten (Arcadis, DHV, Kikker)
 • Digitaliseren analoge revisies, inclusief adresgegevens
 • Inlezen inspecties
 • Uitwerken GRP-maatregelen
 • Aanleveren data voor BRP en GRP vanuit beheerpakket
 • Inventariseren en in kaart brengen (bijzondere) rioleringsobjecten (overstorten, kleppen, enz.)

Onze medewerkers beschikken over de expertise om u voor bovenstaande projecten kundig bij te staan en te adviseren.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies