Klimaatrobuust ontwerpen

Steeds meer gemeentes, ontwikkelaars en hogere overheden kampen met de vraag hoe zij het beste om te kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering. De droogte van de afgelopen jaren, hitte in binnenstedelijk (stenig) gebied, hevige buien, stikstofdepositie op natuurgebieden en afname van biodiversiteit. Maar ook door nieuwe ziekten en plagen moeten ontwerpen worden herzien. Men moet nu anders tegen ontwerpopgaven aankijken. Incite Projects beweegt mee en helpt u graag met het maken van natuurinclusieve – of klimaatrobuuste ontwerpen. 

Toekomstbestendige groenplannen

In een klimaatrobuust ontwerp houden we optimaal rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Hoe houden we het in de stad koel? Hoe wordt overtollig regenwater gebufferd of zo spaarzaam mogelijk afgevoerd zonder dat het tot overlast leidt? Wij hanteren daarbij de term ‘natuurinclusief ontwerpen’. In een natuurinclusief ontwerp worden ook kansen geïntegreerd op het gebied van stikstofdepositie reductie, verhoging van biodiversiteit en het tegengaan van nieuwe ziekten en plagen. Hierbij houden we ook rekening met mondiale kansen zoals het voorkomen van PFAS of microplastics.

Kansen creëren

Past u een soortenrijke groenvoorziening toe? Dan bestrijdt u bijvoorbeeld de eikenprocessierups doordat u zijn natuurlijke vijanden stimuleert. Past u in wadi’s of waterbergingsgebieden bosjes toe met vochtminnende soorten? Dan bestrijdt u hitte en vergroot u de biodiversiteit. Positioneert u bouwblokken op een juiste manier?  Dan creëert u op daken kansen voor het opwekken van zonne-energie.

Voordelen van natuur inclusief bouwen

  • Betere luchtkwaliteit door meer groen;
  • Beter gezondheid, mensen voelen zich prettiger in een groene omgeving;
  • Onroerend goed en woningen zijn meer waard in een groene straat dan in een ‘betonnen gebied’;
  • Stedelijke verkoeling. Door verdamping van groen meer verkoeling. Door meer groen wordt er minder warmte vastgehouden en meer schaduw gecreëerd. Dit gaat hittestress tegen;
  • Waterberging. Groen kan veel water bergen en infiltreren;
  • Een biodiverse omgeving. Daarin zijn (beschermde) dier- en plantensoorten ook welkom en kunnen vrij migreren;
  • Een ontwerp dat óók regionaal wordt beschouwd.  Het ontwerp versterkt natuurwaarden in de ruimere omgeving;
  • Een ontwerp dat door vormgeving kosten bespaard. Het ontwerp is gericht op functioneel en effectief beheer en onderhoud.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Incite Projects wordt het liefst zo vroeg mogelijk bij een project betrokken. Alleen dan is het mogelijk om alle aspecten van duurzaamheid in de ontwerpen te integreren. Hiervoor gebruikt Incite Projects bestaande bronnen zoals de klimaatatlas en een zelf ontwikkelde quickscan natuurinclusiviteit. Deze quickscan geeft antwoord op de vraag of voorgenomen inrichting het meest klimaatrobuust of natuurinclusief is. Ook brengt de quickscan per project klimaat- en natuurgerichte risico’s in beeld. Door de quickscan worden kansen binnen de ontwerpopgave optimaal benut.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies