Inrichting Elst Zuidoost

Inrichtingsplan openbare ruimte stationsgebied

Naast de realisatie van de aanleg van de onderdoorgangen wordt ook de openbare ruimte in het stationsgebied aangepakt. Onder andere de bestrating, het groen, straatmeubilair en de watergangen zijn in het plan opgenomen. Het definitief ontwerp (DO) voor dit inrichtingsplan is aangepast, mede naar aanleiding van het vervallen van de eerder geplande nieuwe huisvesting voor Gemeente Overbetuwe.

De rol van Incite Projects

Incite Projects heeft de besteksvoorbereiding voor het bouwrijpmaken gedaan. Ook de uitvoeringsbegeleiding (directievoering) tijdens het bouwrijpmaken was in handen van Incite Projects. Het gehele projectgebied is op basis van ontwerp en bestek door Incite Projects woonrijp gemaakt.

De volgende werkzaamheden zijn door Incite Projects uitgevoerd:

 • Technisch ontwerp o.b.v. vastgesteld definitief ontwerp van Gemeente Overbetuwe
 • Grondbalans
 • Bemalingsplan
 • RAW-bestek
 • Inschrijvingsleidraad (EMVI)
 • Kabels en leidingen
 • Directievoering
 • Afstemming werkzaamheden tunnelbouwer ProRail
 • Sanering

De uitdagingen binnen het project

De uitdagingen waren o.a. de volgende:

 • Zeer divers beeld van bodemverontreiniging in bouwrijpfase
 • Tijdens ontwerp en uitvoering nauwgezette afstemming met tunnelbouw ProRail
 • Hoge mate van impact voor de omgeving; nauwkeurige planning en fasering

Een referentie Van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.